Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε Καλώς Ήρθατε
Διαδικτυακές Υπηρεσίες : Σε αυτό τον κόμβο έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στα διαδικτυακά υποσυστήματα των πληροφοριακών υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.


Σύστημα Παρακολούθησης Πορείας Έργων (Issue Tracking)
Το σύστημα παρακολούθησης έργων καταγράφει την εξέλιξη της πορείας των εργασιών και την εκτέλεση διορθώσεων και προσθηκών στα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού.

Σύστημα Ροής Εργασιών (Workflow)
Το σύστημα ροής εργασιών διεκπεραιώνει τις διοικητικές διαδικασίες του Οργανισμού.
 

Copyright 2010 © www.opekepe.gr, All rights reserved.