Έντυπο Διάθεσης Τευχών <!--Διαγωνισμού-->
Κωδικός Διαγωνισμού:
Τίτλος Διαγωνισμου:«Προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας (2018) ανά την επικράτεια,για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»
Στοιχεία:
Επωνυμία (*):
Διεύθυνση (*):
Τηλέφωνο (*):
Φαξ (*):
E-mail (*):
ΑΦΜ (*):
Επάγγελμα (*):
Υπεύθυνος επικοινωνίας (*):
Ημερομηνία Διάθεσης/ Ώρα:
 
  
 
 
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.