Έντυπο Διάθεσης Τευχών <!--Διαγωνισμού-->
Κωδικός Διαγωνισμού:
Τίτλος Διαγωνισμου:Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας ανά την επικράτεια, για τις περιφερειακές και την κεντρική υπηρεσία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε
Στοιχεία:
Επωνυμία (*):
Διεύθυνση (*):
Τηλέφωνο (*):
Φαξ (*):
E-mail (*):
ΑΦΜ (*):
Επάγγελμα (*):
Υπεύθυνος επικοινωνίας (*):
Ημερομηνία Διάθεσης/ Ώρα:
 
  
 
 
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.