Έντυπο Διάθεσης Τευχών <!--Διαγωνισμού-->
Κωδικός Διαγωνισμού:
Τίτλος Διαγωνισμου:Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την<<Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Κεντρική Υπηρεσία,στις Περιφερειακές Δ/νσεις του καθώς και στις Περιφερειακές και Νομαρχιακές Μονάδες του>>
Στοιχεία:
Επωνυμία (*):
Διεύθυνση (*):
Τηλέφωνο (*):
Φαξ (*):
E-mail (*):
ΑΦΜ (*):
Επάγγελμα (*):
Υπεύθυνος επικοινωνίας (*):
Ημερομηνία Διάθεσης/ Ώρα:
 
  
 
 
Τα πεδία που σημειώνονται με (*) είναι υποχρεωτικά.